תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין טובה קראוזה (להלן: “בעלת האתר”) באמצעות אתר האינטרנט tzuna-tova.co.il (להלן: “האתר”) לבין לקוחותיו (להלן: “הלקוח”) בכפוף לכללי תקנון זה.

הזמנות באתר

הרשמה ורכישה באמצעות האתר יתבצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי או אישור התשלום בפייפאל.
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי או מפייפאל.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת החברה. 
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והחברה תאשר את השינוי.
המחירים באתר כוללים מע”מ.

אספקת השירות שהוזמן

תשלום עבור השירות וההרשמה יעשה מראש.
בכל מקרה אספקת השירות תבוצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא ניתן להבטיח שהשירות יסופק.    
אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

תשלום

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, וישנה אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועלת בפרוטוקול SSL בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת. 
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר.
בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.

     
ביטול עסקה ע”י הלקוחהרשמה לסדנאות

הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב לחברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את השירות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). 
ביטול השתתפות בסדנאות יעשה בכתב – באמצעות המייל שלי 
במקרה של ביטול עד 3 שבועות לפני תחילת הסדנה יוחזר התשלום במלואו. 
במקרה של ביטול פחות מ- 3 שבועות לפני תחילת הסדנה, יוחזר התשלום בניכוי דמי הרשמה בסך 250 ש”ח, או אפשרות להירשם לסדנה דומה במועד אחר. 
במקרה של ביטול שבוע או פחות לפני תחילת הסדנה: יוחזר 50% מהתשלום, או אפשרות להירשם לקורס דומה במועד אחר.

ביטול עסקה ע”י הלקוח – מוצרים דיגיטליים

על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, סעיף 6-א’ סעיף קטן 7. יש הגבלת זכות ביטול והחזרת מוצרים למוצרים דיגיטליים. לפיכך אין זכות החזרת עסקה על מוצר דיגיטלי ולא יתבצע החזר כספי לאחר ביטול ההזמנה. הרוכש/ת מתבקש/ת לקרוא היטב אודות המוצר ולקבל החלטה על הרכישה לפני ביצועה.

ביטול עסקה ע”י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
* במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת השירות, בפרטיו, במחירו או כל פרט בפרסום השירות.
* האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור/מתחזה או כלקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
* במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה ואספקת השירות. 

   
שירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני. בעלת האתר תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך יום עסקים אחד.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה השיפוטית המוסמכת.